Söndagen den 13 juni 2021

Publicerad 2017-04-18

Viktig info till medlemmar!


                       Till våra medlemmar!

 

 

Nu har det varit årsmöte och lite nytt som beslutas. Då vi nu har byggt

om hamnen så är där en hel del som ska hållas efter. Vi har ju våra städdagar

men tyvärr med lite medlemsantal, därför har vi känt att reglerna får ändras.

Så beslut har tagits att vi inför arbetsplikt och den som har trailer eller båtplats

skall hjälpa till på våra städdagar.

Detta kommer att bokföras och kommer att sammanställas inför årets slut. Dom

medlemmar som inte ställt upp någon gång under dessa tillfälle kommer att få en förhöjd

avgift med 500 kronor på nästkommande båtplats/trailerplats räkning. Alla tillfälle som

man kan hjälpa till kommer att stå på hemsidan.

Har också beslutats att om man inte sjösätter vill klubben att hamnkaptenen meddelas

för vi vill ha en levande hamn. Förra säsongen var det många tomma platser och en kö

på 20-25 st och då kan man ju diskutera om ni inte ska sjösätta denna säsong, så kan ju kl

klubben disponera denna plats.

 

Nu hoppas vi på en ny härlig båtsäsong!!

Sekreterare Pia tel:0723985404

Hamnkapten Sam tel:0723985401

 

 

STYRELSEN