Söndagen den 13 juni 2021

Avgifter 2021

Båtplats och medlemsavgifter.

Medlemsavgift 2018:             250 kr.

Båtplatsavgift Y-bom 5 m :      1100 kr.

Båtplatsavgift Y-bom 6 m :      1300 kr.

Trailerplats inom området :     300 kr.

Nyckelhyra till bom :                      300 kr. (Engångskostnad för nyckel.) Återbetalas ej vi uppsägning. Nyckel skall återlämnas vi uppsägning.

(Begränsat antal trailerplatser.)