Måndagen den 25 mars 2019

Publicerad 2017-04-18

Viktig info till medlemmar!


                       Till våra medlemmar!

 

 

Nu har det varit årsmöte och lite nytt som beslutas. Då vi nu har byggt

om hamnen så är där en hel del som ska hållas efter. Vi har ju våra städdagar

men tyvärr med lite medlemsantal, därför har vi känt att reglerna får ändras.

Så beslut har tagits att vi inför arbetsplikt och den som har trailer eller båtplats

skall hjälpa till antingen på våra städdagar eller på danskvällar eller före/efter dans.

Detta kommer att bokföras och kommer att sammanställas inför årets slut. Dom

medlemmar som inte ställt upp någon gång under dessa tillfälle kommer att få en förhöjd

avgift med 500 kronor på nästkommande båtplats/trailerplats räkning. Alla tillfälle som

man kan hjälpa till kommer att stå på hemsidan.

Har också beslutats att om man inte sjösätter vill klubben att hamnkaptenen meddelas

för vi vill ha en levande hamn. Förra säsongen var det många tomma platser och en kö

på 20-25 st och då kan man ju diskutera om ni inte ska sjösätta denna säsong, så kan ju kl

klubben disponera denna plats. Bygget av altanen och handikapptoalett kommer att

påbörjas under våren och hoppas det blir bra.

Nu hoppas vi på en ny härlig båtsäsong!!

 

STYRELSEN

 

 

 

 

Tillfälle att kunna göra sin arbetsplikt:

 

Städdagar den lö 6 maj kl 09.00, lö 13 maj kl 09.00, resning av tält och flytt av bänkar

inför danserna 17 juni kl 09.00 sen har vi danskvällar den 24 juni(midsommardagen),

22 juli och den 5 augusti där man kan hjälpa till med kiosk, inträde mm. Sen skall

allt monteras ner efter danssäsongen den 6 augusti kl 10.00 och städdag lö 28 oktober

kl 09.00. Städdagarna i maj o oktober bjuds på fika! Hoppas nu att något tillfälle kan

passa Er och vore tacksam om ni väljer att hjälpa till på en danskväll att ni ringer o

meddelar detta till sekr Pia på 0723-985404!! Vid dom andra tillfällena är det bara att

komma ner till klacken.

 

 

Styrelsen 2017