Onsdagen den 2 december 2020

Publicerad 2020-09-03

Nytt beslut om båtplatser!


. Båtplatserna höjs:

                   med 200 kronor år 2021. Nytt beslut för uppsägning av båtplats att senast den 31/12

                   skall denna sägas upp och nyckel lämnas in för att inte bli fakturerad för nästa säsong!