Måndagen den 25 mars 2019

Avgifter 2019

Båtplats och medlemsavgifter.

Medlemsavgift 2018:             250 kr.

Båtplatsavgift Y-bom 5 m :      900 kr.

Båtplatsavgift Y-bom 6 m :      1100 kr.

Trailerplats inom området :     300 kr.

Nyckel till bom :                      300 kr.

(Begränsat antal trailerplatser.)